Hjælp til søgning


Søgning på Findkurser.dk

Google visning vs. Liste visning

Du har mulighed for at vælge, hvordan du vil have vist dine søgeresultater. 

”Vis som liste” viser søgeresultaterne i en liste form (tabel). Kurserne er sorteret på kursusstartdato, men ved at klikke på en kolonneoverskrift har du mulighed for at sortere de viste kurser.

”Vis som google-søgning” viser søgeresultaterne i en Google-agtig stil. Her er der tale om ”vægtet visning”, dvs. de kurser med største relevans i forhold til dine søgekriterier vises først. Hvis du f.eks. søger på ”Yoga Odense”, så vil et kursus hvor et eller begge ord indgår i kursusnavnet blive vægtet højere end et kursus, hvor disse ord kun findes i beskrivelsen.

Findkurser.dk vil huske dit valg af visningen næste gang du besøger siden.

Simpel søgning

Det er nok at indtaste et eller flere ord og klikke på ”Find” eller blot ramme ”enter” tasten.

Søgning udføres på følgende indexerede felter: skolenavn, forbund, skole adresse/postnummer/by, kommune, skoleleder, skoleleder adresse/postnummer/by, kursusnummer, kursusnavn, kursusbeskrivelse, undervisningssted, undervisningssted adresse/postnummer/by, underviser.

Findkurser.dk viser kun resultater der indeholder alle dine søgeord. Dvs. søgning på ”Yoga Odense” vil returnere kun de kurser, hvor både Yoga og Odense findes i et eller flere ovenstående felter. Søgning på ”Yoga Odense” vil med andre ord returnere samme kurser som søgning på ”Yoga AND Odense”.

Geografisk søgning

Ved at bruge regions/kommunekort på venstre side kan du begrænse din søgning til bestemte regioner eller kommuner. Hvis du f.eks. kun er interesseret i at finde kurser eller skoler i Odense kommune, så vælg Region Syddanmark og Odense kommune på kortet. Du kan også klikke på region/kommunenavn tekst under kortet. Dit valg markeres med rød eller blå baggrund. Du kan navigere rundt ved at klikke på de ønskede region-eller kommunenavne.

Findkurser.dk vil huske dit geografiske valg næste gang du besøger siden. 

 Avanceret søgning

Søgning  Eksempel  Beskrivelse
Simpel søgning  Yoga  Søger emner der indeholder "Yoga" i de indexerede felter. (Se simpel søgning)
Sætningssøgning  "Yoga i Odense"  Ved at bruge citattegn (dobbelt citater) kan du søge emner der indeholder det præcise udtryk i de indexerede felter.
Wildcard søgning  Yo?a  Single-tegn wildcard søgning. Brug af tegn ? i dette eksempel vil returnere "Yoga" eller "Yoda" men ikke "Yogla". Du kan IKKE bruge wildcards i starten af ordet (f.eks. er *oga eller ?oga ikke muligt).
   Yog*  Multi-tegn wildcard søgning. Brug af tegn * i dette eksempel vil returnere "Yoga", "Yogi", "Yogaskolen".
Fuzzy søgning  Yogu~  Søgning baseret på lignede stavemåder. I dette eksampel vil man f.eks. få returneret "Yoga"
Proximity søgning "Yoga fødslen"~5

 Søgning baseret på nærhedsprincippet. Her vil man søge på sætninger hvor det maksimale afstand (i hele ord) mellem de to søgeord er 5. I dette eksempel får man f.eks. returneret "Yoga og afspænding - efter  fødslen".

OR operator Yoga OR Odense  Udfører søgning hvor enten Yoga ELLER Odense indgår i de indexerede felter.
AND operator Yoga AND Odense  AND operator er standard operator på findkurser.dk og det er ikke nødvendigt at bruge AND. (Se simpel søgning).
- operator -Pilates Yoga  Udelukkelse. Her vil søgning returnere alle emner der indeholder ordet "Yoga" men ikke ordet "Pilates".

DoCAS Systems - info@findkurser.dk